„Bölcsesség által épül föl a ház, és értelem teszi szilárddá, tudás folytán telnek meg a kamrák
mindenféle drága, gyönyörű holmival.”

Péld 24,3